Par mums

PilnkrA?su foto kvalitA?tes apdruka uz sublimA?cijas krA�zA�m

KrA�ze ar apdruku ir labs veids, kA? iepriecinA?t sevi vai pastA?stA�t par sevi citiem.
MA�s piedA?vA?jam gan krA�zes ar apdruku, gan neapdrukA?tas krA�zes citA?m apdrukas kompA?nijA?m. PiedA?vA?jumA? ir krA�zes, termokrA�zes, termosi, alus kausi, glA?zes, krA?jkases, krA�A?u palikA�i. PiedA?vA?juma klA?sts noteikti vA�l papildinA?sies un tieA?i no Tevis mA�s gaidA?m ieteikumus, kA?dus produktus Tu labprA?t redzA�tu mA�su darbnA�cA?.
Uz krA�zes ir iespA�jams uzdrukA?t visu, ko vA�lies: logo, fotogrA?fijas, iedvesmojoA?us teicienus. Tevi ierobeA?o tikai apdrukas laukums. Ja Tev nav gatava krA�zes dizaina un maketa, mA�su kreatA�vie dizaineri un maketA�tA?ji izveidos krA�zi tieA?i TavA?m vajadzA�bA?m.
Ja Tev ir kA?das idejas, piedA?vA?jumi vai vienkA?rA?i jautA?jumi, sazinies ar mums: info@kruze.lv

MA�s apdrukA?jam krA�zes un mums patA�k tas, ko mA�s darA?m. VislabA?kA?s krA�zes top A?eit…